Финансиране по проект BG16RFOP002-2.089-1548 от ОП „Иновации и конкуренто-способност“

Thursday, September, 2, 2021

На 02.09.2021 г. „МОБАЙЛ АФЕЪРС“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.089-1548 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Периодът за изпълнение на проекта е от 02.09.2021г. до 02.12.2021г., а обща му стойност възлиза на 50 000 лв.

More articles

How mobile apps can transform and improve your warehouse management!

Gone are the days when warehouse inventory management was full of slow, bumbly paperwork and manually searching for items. In the past 2 decades, there has been...

More

How mobile apps can transform and improve your warehouse management!

Gone are the days when warehouse inventory management was full of slow, bumbly paperwork and manually searching for items. In the past 2 decades, there has been...

More

Desk Booking app

It was long ago, when our office was crowded. These days are coming back and there is another challenge - handling the new and modern hybrid working mode efficiently.

More